Košík  

Žiadné produkty

Poštovné 0,00 €
Celkom 0,00 €

Košík Objednať

 • Úvodné ustanovenia
  Objednávka je jednostranný záväzný úkon kupujúceho a znamená bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho. Všetky prijaté a spracované objednávky považujeme za záväzné.

  Objednávka
  Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky.

  Záruka, reklamácie
  Reklamácia sa riadi ustanoveniami občianskeho alebo obchodného zákonníka. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 36 mesiacov. K tovaru pribaľujeme potrebné doklady. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady a dokladom o nadobudnutí tovaru, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Odosielaný tovar vám doporučujeme aj poistiť na plnú sumu, inak v prípade poškodenia tovaru dopravcom znášate všetky náklady. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď, ako sa chyba prejaví. Ak je tovar používaný s chybou a používanie zabráni odstráneniu chyby, reklamácia nebude uznaná. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu, dopravu hradíme my. V prípade, ak sa preukáže že je výrobok plne funkčný a tovar ste nám zaslali na neoprávnenú reklamáciu, poštovné si hradíte sami. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

  Potvrdenie objednávky
  Každá vaša objednávka bude potvrdená v priebehu 24 - 48 hodín a to buď e-mailom, alebo telefonickým kontaktom.

  Platobné podmienky
  1. Platba dobierkou – Cena za tovar bude uhradená v hotovosti pri prevzatí na pošte. Za zaslanie tovaru hradí príjemca poštovné 6,00 € s DPH (do 25kg), pri objednávke nad 100 € sa poštovné neúčtuje.

  2. Platba faktúrou - Tovar je zaslaný poštou po úhrade zálohovej faktúry. Pre registrovaných predajcov s dohodnutou dobou splatnosti bude tovar zaslaný poštou a cena za tovar bude uhradená úhradou faktúry v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Za zaslanie tovaru hradí príjemca poštovné 5,00 € s DPH (do 25kg), pri objednávke nad 100 € sa poštovné neúčtuje.

  Dodanie tovaru
  Tovar, ktorý máme na sklade, Vám zašleme spravidla v priebehu 2 - 7 pracovných dní. V prípade, že si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Z. z.). O uvedenom predĺžení dodacej lehoty bude zákazník upozornený e-mailom, resp. telefonicky.

  Odstúpenie od zmluvy (zásielkový obchod)
  Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

  1. tovar musí byť nepoužitý, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj.

  2. zásielku je potrebné odoslať na vlastné náklady do 7 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň predvzatia tovaru.

  3. k zásielke je potrebné pripojiť aj doklad o zaplatení

  4. odosielaný tovar vám doporučujeme aj poistiť na plnú sumu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie